Tuesday, February 11, 2014


Ditë harrimi

14 Shkurt

Ej miku im
Fillimfillimi im
Ka qenë mikesha
e Shën Valentinit

Prandaj, kur të gjithë
festojnë sot
ne kemi

Ditë  Harrimi
Ditë harrimi

14 Shkurt

Ej miku im
Fillimfillimi im
Ka qenë mikesha
e SHËN VALENTINIT

Prandaj, kur të gjithë
festojnë sot
ne kemi
DITËHARRIMI


VALDETE ANTONI
POEZIA

Poezi


Ditë harrimi

14 Shkurt

Ej miku im
Fillimfillimi im
Ka qenë mikesha
e SHËN VALENTINIT

Prandaj, kur të gjithë
festojnë sot
ne kemi
DITËHARRIMI

No comments:

Post a Comment